Informační středisko města Ústí nad Labem

Informační středisko města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1, 400 01 Ústí nad Labem

Informační středisko města Ústí nad Labem zajišťuje veškeré informace a poskytuje služby v cestovním ruchu okresu Ústí nad Labem.

Informační středisko města Ústí nad Labem je členem Asociace turistických informačních center České republiky a je zařazeno do databáze informačních středisek v České centrále cestovního ruchu "CzechTourism".